טכנולוגיה ומערכות מידע

• הבניית התהליכים העסקיים במערכת CRM מאפשרת לייצר חווית לקוח אחידה בכל התקשרות עם הארגון ובכל ערוץ התקשרות.
• איסוף המידע מתוך המגעים עם הלקוח וריכוזו במקום אחד מהווה כוח עצום לארגון. ניתן למנף אותו וכך להתאים ללקוח מוצרים ושירותים, לשמר ולהגדיל את בסיס הלקוחות הרווחיים של החברה, ליצור מערכת יחסים לטווח ארוך, להעלות את נאמנותם ולהעמיק את פעילות הארגון מול הלקוחות הקיימים.
• ניתוח המידע על לקוחות הקיימים מאפשר שימור לקוחות לאורך זמן, מניעת נטישה לפני התרחשותה, חקירת מקרי נטישה והחזרת לקוחות שנטשו.
• כלי ניהול ובקרה מובנים במערכת מאפשרים למנהלים בדרגות שונות לקבל תמונת מצב על תפקוד העובדים שלהם אל מול סטטוס הטיפול בפניות הלקוחות והצפת חריגים.
• יישום CRM מביא עמו תועלת נוספת של חיסכון במשאבי הארגון באמצעות כלי מדידה ובקרה של המשאבים הארגוניים וכן הקצאתם באופן מושכל ונכון.
• מערכת ה-CRM מתממשקת למערכות הליבה (Legacy Systems) של הארגון ומאפשרת להרחיב את התהליכים העסקיים המנוהלים בה.