ניהול פרויקטים

כל פרויקט בתחום מערכות המידע דורש מהארגון משאבים רבים – כספיים, מנהלתיים וכוח אדם.
עם זאת, המשאב המשמעותי ביותר בהצלחת הפרויקט, אשר באחריותו לוודא כי כל השאר מתועלים בצורה הנכונה, הוא מנהל הפרויקט.
מנהל זה חייב להיות בעל ניסיון רב, ידע ואישיות מתאימה על מנת לרתום את הארגון כולו למשימה.
מנהלי הפרויקטים של IT Solutions הם מנהלים בכירים בלבד, בעלי ניסיון ניהולי ועסקי בארגונים גדולים ומגוונים. מנהל הפרויקט מטעם IT Solutions משתלב בארגון הלקוח, מייצג את האינטרסים שלו ומסייע לו בבחירת הספקים ובהתנהלות מולם.
הוא עובד בצמוד למנהל הפרויקט מטעם הארגון, מנחה אותו ומנהל עבורו את משימות הפרויקט:

  • אפיון דרישות: כבסיס להתחלת הפרויקט ממפה מנהל הפרויקט מטעם IT Solutions  את תהליכי העבודה הרלוונטיים ומכין מסמך דרישות (RFP – Request for proposall) לצורך פניה לספקים לקבלת הצעות מחיר מפורטות.
  • בחירת מערכת: מנהל הפרויקט מטעם IT Solutions, שמהווה גורם מקצועי וניטרלי, מסייע בבחירה מתוך מגוון  המערכות הקיימות בשוק תוך ביצוע השוואה וביקורת. המערכת הנבחרת היא זו המותאמת ביותר לדרישות ולקריטריונים הספציפיים של הארגון.
  • חתימת חוזה: מנהל הפרויקט מטעם  IT Solutionsמלווה את הצוותים המשפטיים והמקצועיים של  הארגון בחתימת החוזה ומוודא כי נושאים מהותיים כגון בדיקות המסירה שהספק מתחייב לבצע, הגדרת איכות המוצר הנמסר ובקרות תקופתיות מצד הספק מוגדרים בו.
  • כתיבת אפיון (Gap Analysis): כתיבת האפיון המפורט היא שלב קריטי להצלחת הפרויקט. מנהל הפרויקט מטעם  IT Solutionss מוודא שהאפיון המפורט שמבצע ספק היישום תואם למחויבותו בהסכם וכן לצרכי הארגון שהועלו בפגישות האפיון.
  • לווי הפרויקט ובקרה: מנהל הפרויקט מטעם IT Solutions מטמיע נהלים לבקרה מלאה של אבני הדרך שהוגדרו  בגאנט הפרויקט ולעמידה בלו"ז, בתכולה ובמשאבים המתוכננים.
  • ניהול הסבות: מדובר בפרויקט בתוך פרויקט. מנהל הפרויקט מטעם IT Solutions מסייע ללקוח בהיערכות לטיוב ולהסבת הנתונים  למערכת החדשה.
  • אינטגרציה וניהול ממשקים: מנהל הפרויקט מטעם  IT Solutions מבצע אינטגרציה בין ספקי הממשקים ומוודא התנהלות  תקינה.
  • בדיקות לאיכות המערכת: בטרם עליית המערכת לאוויר נערכות בדיקות קבלה קפדניות לוודא כי תהליכי העבודה והשינויים שפותחו משרתים את הארגון כפי שהוגדר.
  • ניהול עליה לאוויר: העלייה לאוויר מתבצעת תוך תזמון מדויק של כל הגזרות, בין השאר על ידי כתיבת נוהל מוסדר ומפורט ואינטגרציה בין השותפים  לפרויקט.
  • הדרכה והטמעה: על מנת לוודא הטמעה מוצלחת של המערכת, מנהל הפרויקט שם דגש על הדרכה והטמעה נכונים תוך מתן תשומת לב לליווי המשתמשים  ביום שאחרי העלייה לאוויר עד הטמעה מלאה.

צרו קשר