Professional Services

להנות משירותים מקצועיים של מומחים במערכות מידע

בחברה מועסקים כ- 25 מנהלי פרויקטים בכירים, אשר בעברם המקצועי יכולות ניהול מוכחות בנוסף לידע טכנולוגי רב, כך שהלקוח יכול ליהנות מניסיונם העשיר, הן בפן העסקי והן בפן הטכנולוגי.

הידע העצום הצבור, המוערך במאות שנות אדם , מאפשר לחברה להתמחות בקשת רחבה מאוד של פרויקטים מסוגים שונים, החל מייעוץ וליווי אסטרטגי של כתיבת תוכניות אב למחשוב ואפיון למערכות מידע ,דרך פרויקטי פיתוח ותשתיות, פורטלים ארגוניים ואתרי אינטרנט ייחודיים , מערכות מרכזיות לניהול פרויקטים , הקמת מוקדי שירות וכלה בפרויקטים חוצי ארגון כדוגמת ERP , CRM , BILLING וכדומה.

על-כן, רבים הלקוחות של החברה, שלאחר שחוו את המקצועיות של האנשים בפרויקטים כאלה או אחרים, פונים אליה בבקשה לאייש עבורם משרות בהיקפים שונים בתחומי מערכות המידע בהן החברה מתמחה, להשלמת וקידום הידע בארגונם.

במסגרת זו, למשל, מאיישים עובדי חברת IT Solutions משרות מפתח בניהול וניתוח מערכות בחברת Better Place.

בעזרת שירות זה הלקוחות נהנים מעובדים איכותיים, שעברו סינון קפדני בהתקבלם ל- IT Solutions, צברו ניסיון במגוון לקוחות ומקבלים, לאורך כל זמן עבודתם את ה"גב" של כל מומחי הידע השונים ב- IT Solutions, מה שמביא לשביעות רצון גבוהה של הלקוחות ולדרישות כח אדם נוספות.

IT Solutions מקפידה מאד להיענות לדרישות כאלה, רק באם אכן יש לה ערך מוסף עבור הלקוח בתחום הידע הספציפי שיכול להעשיר ולגבות את הידע המקצועי של העובד.