BI

כיום, יותר מתמיד יש צורך להתמודד עם כמות נתונים עצומה הנאספת מהמערכות השונות בארגון.

היכולת לנהל באפקטיביות מידע רב ומורכב המגיע ממקורות המידע השונים הינו קריטי להצלחת הארגון.

מערכות ה BI עוזרות לארגון להפיק מידע עסקי משמעותי מהנתונים הרבים הנאספים: מידע היסטורי ועכשווי, דפוסים משמעותיים ודוחות. כל אלו עוזרים לארגון לייצר תחזיות עסקיות העוזרות בקבלת החלטות ניהוליות.

ל IT Solutions ניסיון עשיר בייעוץ , ליווי והטמעה של מערכות BI, בכל אחד מהפרויקטים בהם השתתפנו עזרנו לארגון בבחירת הכלים המתאימים לצרכיו המיוחדים, בהטמעת טכנולוגיות ומתודולוגיות ובשיפור ביצועיו העסקיים של הארגון.

צרו קשר