ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל

ERP דיגיטל 360 חווית לקוח

שומרים על הסביבה מערכת בלעדית לתחום המחזור
האתגר:

תאגיד ת.מ.י.ר הינו תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ. היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, נדרשים לדווח לתמיר על סוגי האריזות ומשקלי החומרים המרכיבים את האריזות אותם הם מייצרים או מייבאים לשוק בישראל.
הארגון ביקש להגדיר, לאפיין ולהקים מערכת ממוחשבת לביצוע הפעילות. ולעבור מפעילות ידנית לפעילות ממוחשבת ויעילה.
הפתרון:
בליווי שלנו, החל פרויקט בתחום מערכות המידע, בו פותחה מערכת שבאמצעותה יוכלו הרשויות המקומיות והקבלנים המטפלים בשרשרת הפסולת (קבלני איסוף, תחנות מיון פסולת, מפעלי מחזור, מפעלי השבה והטמנה) לדווח על כמויות הפסולת שטופלו, דווח הנדרש על ידם על פי החוק. במקביל הוטמע יישום מערכת ה- ERP בחברה כך שתמיר תוכל לבקר בצורה יעילה את מידת עמידת כל הגורמים בשרשרת הטיפול בתנאי החוק ולנהל את העברת הכספים בין היצרנים לרשויות.

שומרים על הסביבה מערכת בלעדית לתחום המחזור האתגר: תאגיד ת.מ.י.ר הינו תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ. היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, נדרשים לדווח לתמיר על סוגי האריזות ומשקלי החומרים המרכיבים את האריזות אותם הם מייצרים או מייבאים לשוק בישראל. הארגון ביקש להגדיר, לאפיין ולהקים מערכת ממוחשבת לביצוע הפעילות. ולעבור מפעילות ידנית לפעילות ממוחשבת ויעילה. הפתרון: בליווי שלנו, החל פרויקט בתחום מערכות המידע, בו פותחה מערכת שבאמצעותה יוכלו הרשויות המקומיות והקבלנים המטפלים בשרשרת הפסולת (קבלני איסוף, תחנות מיון פסולת,…