מגדל

מגדל

CRM חווית לקוח מוקדי שירות

מגדלור אל הלקוח
האתגר:
חברת מגדל, אשר פעלה בצורה ורטיקלית ונפרדת לכל עולם תוכן ביטוחי והחליטה לייצר תפיסת לקוח אחת והציבה את הלקוח במרכז וביקשה להגדיר מחדש את תפיסת השירות ואת תהליכי העבודה הנדרשים כדי לשפר את חווית השירות של הלקוח ואת מטרות הארגון בתחום.
הפתרון:
אנו ליווינו את מנהלת השירות של מגדל בהגדרת תפיסת השירות של החברה ומימושה באמצעות הובלת תהליכי שירות חוצי ארגון. חלק מהפרויקט כלל הגדרת תהליכי עבודה רצויים במוקדי שירות הלקוחות ואיפיון צרכים למערכת CRM, לרבות ליווי והטמעה במוקדים.
הפרויקט כלל איפיון צרכים, עבודה צמודה עם מערכות המידע של מגדל לביצוע ההתאמות והאינטגרציה למערכות התפעוליות וכן ליווי הארגון בניהול השינוי ובהטמעה של הפתרון.

צרו קשר