מאסטרפוד-MasterFood

מאסטרפוד-MasterFood

חווית לקוח מוקדי שירות מערכי מכירה ושירות

שינוי תפיסת ניהול המכירות כמנוע צמיחה
האתגר:
חברת מאסטרפוד ביקשה להגדיר את תפיסת ניהול המכירות האזורית שלה ולהקים מוקד מכירות. תוך שיפור וייעול תהליכים לשם הגברת הכנסות, גיוס לקוחות חדשים, שיפור רווחיות והעלאת שביעות רצון לקוח.
הפתרון:
אנו ליווינו את הנהלת החברה בהקמת מוקד מכירות – שכלל בניית תורת הפעלה תוך התייחסות לתהליכי העבודה, שגרות הניהול במוקד, מודל התגמול ומימוש מערכות הניהול (הזמנות, פניות וכד'). בנוסף גיבשנו את שיטת הניהול האזורי שכלל סדר הליכה, מנגנוני דיווח, בקרה ומדידה וכד'.
מודלים אלו סייעו לקידום פוטנציאל הרווחיות העתידי של החברה ושיפור ובמחזורי המכירות.
במסגרת הפרויקט אנו ליווינו את תהליך ניהול השינוי לשם השגת תוצאות מיטביות.

שינוי תפיסת ניהול המכירות כמנוע צמיחה האתגר: חברת מאסטרפוד ביקשה להגדיר את תפיסת ניהול המכירות האזורית שלה ולהקים מוקד מכירות. תוך שיפור וייעול תהליכים לשם הגברת הכנסות, גיוס לקוחות חדשים, שיפור רווחיות והעלאת שביעות רצון לקוח. הפתרון: אנו ליווינו את הנהלת החברה בהקמת מוקד מכירות – שכלל בניית תורת הפעלה תוך התייחסות לתהליכי העבודה, שגרות הניהול במוקד, מודל התגמול ומימוש מערכות הניהול (הזמנות, פניות וכד'). בנוסף גיבשנו את שיטת הניהול האזורי שכלל סדר הליכה, מנגנוני דיווח, בקרה ומדידה וכד'. מודלים…