טמפו

טמפו

CRM מערכי מכירה ושירות

אתגר:
מקסום פעילות אנשי השטח לחיזוק הקשר עם הלקוח, פיתוח עסקי והעלאת הכנסות ורווחיות ממוצרים חדשים והעברת ההזמנות השוטפות למוקד מכירות חדש.
הפתרון:
אנו ליווינו את מנהל המכירות בהקמת מוקד מכירות (טלסייל ) – שכלל בניית תורת הפעלה למוקד המכירות תוך התייחסות לתהליכי העבודה, שגרות הניהול במוקד, מודל התגמול שיפור והטמעת מערכת ה SAP CRM במוקד.
מודלים אלו סייעו לקידום פוטנציאל הרווחיות העתידי של החברה ושיפור וגידול משמעותי של מחזורי המכירות.

אתגר: מקסום פעילות אנשי השטח לחיזוק הקשר עם הלקוח, פיתוח עסקי והעלאת הכנסות ורווחיות ממוצרים חדשים והעברת ההזמנות השוטפות למוקד מכירות חדש. הפתרון: אנו ליווינו את מנהל המכירות בהקמת מוקד מכירות (טלסייל ) – שכלל בניית תורת הפעלה למוקד המכירות תוך התייחסות לתהליכי העבודה, שגרות הניהול במוקד, מודל התגמול שיפור והטמעת מערכת ה SAP CRM במוקד. מודלים אלו סייעו לקידום פוטנציאל הרווחיות העתידי של החברה ושיפור וגידול משמעותי של מחזורי המכירות.