ניהול ידע  – מה זה בכלל? כשמדברים על ניהול ידע, לאנשים שונים יכולים להיות פרשנויות לשונות למושג, אפילו בתוך אותו הארגון. עבור חלק המשמעות היא רתימה לשיתוף בידע גלוי (הידע הפורמלי), לאחרים ניהול ידע הוא ניהול של תוכן דיגיטלי והתמקדות בהפיכתו ל"חפיש". ארגונים אחרים ישגו ויחשבו שטכנולוגיה בלבד יכולה לתת מענה לאתגרי ניהול הידע בארגונים. למעשה ההגדרה של ניהול ידע היא רחבה בהרבה והיא מתייחסת לכל סוגי המידע, הידע וה – Data ובנוסף כוללת התייחסות לכל מרכיבי הארגון: אנשים –…