מדיניות פרטיות

חברת איי.טי סולושיינס 1 בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים").

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים ("משתמשים"), וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

מדיניות הפרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זה על המשתמשים ללא קשר לזהותם המינית.

על ידי שימוש במי מהאתרים, הינך מסכים למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עליך לחדול מכל שימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ("מידע אישי"), למשל בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. רוב המידע האישי הינו  המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. הסכמותיך לפי מדיניות זו, יחולו עם על נתונים שאינם מידע אישי.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר למי משרותי החברה ("השירותים"), לרבות לצורך הותרת פרטים כדי שחברה תפנה אליך, ניתן יהיה למסור אותם במקומות המיודעים באתר. מידע זה יכול לכלול למשל: שם מלא, שם הארגון בו אתה עובד, תפקיד מייל וטלפון.

אין חובה למסור לנו כל מידע, אך אם לא תמסור לנו את המידע שנבקש, יתכן שלא נוכל לפסק לך את מי מהשירותים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, לצורך מתן השירותים, ובין היתר על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום ו/או משלוח מידע ותכנים למשתמשים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
 • הגשת תכנים שהחברה ו/או צדדים שלישיים לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת"), דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות" "דיוור ישיר" ו-"שירותי דיוור ישיר"), כמפורט להלן.
 • מימוש ו/או הגנה על זכויות החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים ‏לפי דין.
 • ‏עמידה בהוראות הדין (לרבות מסירת מידע לרשויות ו/או ‏לפי הוראות רשות).‏
 • ‏לצורכי אבטחת מידע.
 • שמירה ואחסון עבור פניות עתידיות.
 • דיוור. ‏המשתמש מסכים שהחברה תשתמש במידע שנאסף על מנת ליצור איתו קשר ‏ולשלוח לו תכנים לרבות "דבר פרסומת", ודיוור ישיר. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏, ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ .‎
 • בכפוף לקבלת אישורו, המשתמש מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו דברי פרסומת ולפנות אליו בדיוור ישיר, באמצעים האמורים לעיל.
 • המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מהחברה, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בו מהסכמתו על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת [info@it-solutions.co.il] לידי צוות השרות בחברה.  לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים ללקוח מהחברה תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע הלקוח שימוש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי החברה יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו).

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא בקשר עם השירותים. לדוגמא – במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • לצורך משלוח תכנים אליך.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אנו לעיתים משתמשים בעוגיות של צדדים שלישיים דוגמת  Google Analytics. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובתIP  ו-Advertising ID . למידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של: Google Inc

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות  ה opt- out   הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout אנו איננו אחראים לפרקטיקות הנוהגות אצל אותם צדדים שלישיים ומומלץ לעיין במסמכי המדיניות שלהם.

 העברת מידע מחוץ לישראל.

אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי. במקרה שכזה אנו נשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור.

 אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מה שהיא מחשיבה כמערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

ככל שעל-פי חוק הגנת הפרטיות, תהיה זכאי לעין במידע שאנו מחזיקים אודותיך, וכן בכל שאלה, הינך רשאי לפנות אלינו אל:   info@it-solutions.co.il

 שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

צרו קשר