IT Solutions
We take you higher

סיפורי לקוח

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל

תאגיד ת.מ.יר  סיים פיילוט בפרוייקט מערכת דיווח יצרנים/יבואנים.
ההיקף הכספי של הפרוייקט מוערך במאות אלפי שקלים
תאגיד ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן "תמיר") סיים פרויקט מערכת דיווח יצרנים/יבואנים. לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות, ובכדי להימנע מתשלום הקנסות שהוגדרו בחוק על אי עמידה ביעדי המיחזור, נדרשים יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, לדווח לתמיר על סוגי האריזות ומשקלי החומרים המרכיבים את האריזות אותם הם מייצרים או מייבאים לשוק בישראל.

מבני תעשיה

יחסי ספק-לקוח ארוכי טווח
למרות העובדה כי אנו עוסקים בניהול פרויקטים עבור לקוחותינו - שמעצם טבעם הם בעלי נקודת התחלה ונקודת סיום, הרי שלעיתים נוצרים קשרי עבודה לטווח ארוך, בהם אנו הופכים ל"ספק הבית" עבור הלקוח. לקוח שכזה הוא "מבני תעשיה".

פורקס פלייס

פרויקט יישום מחדש של מערכת מידע SBO בארגון.
תפיסת הפתרון כללה אינטגרציה מלאה עם מערכות המידע האחרות בארגון ובפרט עם מערכת ה CRM ועם מערכת המסחר באינטרנט, תוך שימוש בשכבת EAI לניהול הממשקים בין המערכות.

חזי בנק

חברת 'חזיבנק' נוסדה ב- 1967, והינה יבואנית ומשווקת כלים סניטריים, ברזים ואביזרי אמבט.
מטרת הפרויקט היתה ניהול הפעילות המתרחבת ובניית תשתית ל תמיכה בצרכים עתידיים, תוך מתן מענה לכלל הפעולות הלוגיסטיות והפיננסיות בחברה, בדגש על ביצוע תהליכי מכירה מסוגים שונים, ניהול רווחיות ותמיכה בפעילויות יבוא וייצור.

פרויקט מסע

חברת "מסע"-חל"צ שהינה פרי יוזמה משותפת של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל, מרכזת תוכניות ארוכות בישראל (סמסטר עד שנה) לצעירי העם היהודי בתפוצות, ומעניקה מלגות ומענקים (ע"פ ארצות מוצא ומצב כלכלי) למשתתפים בתוכניות.

סיפור לקוח - מימון ישיר

מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני של קבוצת ביטוח ישיר.
החברה הוקמה לפני כארבע שנים ושמה לה למטרה לפתח מערכת IT שתציג יתרונות יחסיים בשוק ותתמוך בהפיכת החברה למובילת שוק.

כביש 431

IT Solutions ליוותה את חברת נתיבי היובל מקבוצת דניה סיבוס בפרויקט הקמת מערכות מידע לבקרה וניהול כביש 431. מערך המידע כלל מערכות ספירה, שלטים אלקטרוניים, מצלמות, רמזורים, מערכת ניהול ואחזקה, מערכת בקרת מבנה, בקרת תחנת שאיבה, ניהול השקיה והקמת חדר בקרה המשלב באופן נוח וויזואלי בין כל המערכות השונות.

תופין טכנולוגיות בע"מ - ישום מערכת CRM

חברת תופין טכנולוגיות מפתחת פתרונות לניהול תשתיות אבטחת המידע ורשתות בארגונים, בקשה ליישם מערכת CRM שתתן מענה לכלל הפעילות של השיווק, המכירות והשירות בארגון.

כתיבת RFP למערכת Billing לחברת סלקום

חברת סלקום מזה תקופה משווקת לתחום העסקי תקשורת קווית (MAPA). החברה ביקשה להוציא RPF עבור מערכת billing לעולם הקווי.

בחינת מערכות תשתית במנהרות הכרמל

חברת מנורה איזו אהרון הטמיעה מערכת SCADA מרכזית של של חברת SBH הגרמנית לניהול ושליטה על מנהרות הכרמל. באחריות החברה היה גם להקים את האינטגרציה והשליטה המרכזית של כל המערכות מהספקים השונים ומתן ממשקים שונים לגופים חיצוניים.

דרבן

פרויקט יישום מערכת ERP - SBO בארגון
פרויקט אשר במהלכו נדרשנו ליישם מערכת מידע חדשה אחידה לחברת דרבן השקעות הממוזגת אשר תאפשר לה לנהל את נכסי הנדל"ן המניב שברשותה, לטפל בכל ההיבטים הפיננסיים וחיוב לקוחות החברה.