IT Solutions
תכנון, יעוץ וניהול מערכות מידע

מה זה ERP?

מערכות ERP הן מערכות אינטגרציה וניהול מידע פנימי וחיצוני בארגון כולו, חובקת פיננסים, ייצור, מכירות ושירות, ניהול קשרי לקוחות, מערכות ERP וכו'. להפוך את הפעילות הזו עם יישום תוכנה משולבת. מטרת ה-ERP היא להקל על זרימת המידע בין כל פונקציות עסקיות בתוך גבולות הארגון ולנהל את חיבורים חיצוניים בעלי עניין.
מערכות ה-ERP יכולות לרוץ על מגוון רחב של חומרת מחשב ותצורת רשת, בדרך כלל שימוש באתר כמאגר מידע. המעבר של ה-ERP למודל מבוסס ענן היה איטי יחסית, אבל ענן מחשוב עושה inroads אחרים לתוך סביבה ארגונית פונקציונליות מסוימת מתבצעת עבר ענן.