IT Solutions
תכנון, יעוץ וניהול מערכות מידע

מערכת ERP

IT Solutions מתמחה בניהול מערכות מידע כגון פרויקטי ERP לרבות אפיון והטמעת מערכת ERP,
בחברות ובכלל זה, ניתוח הצרכים, בחינת תשתיות המידע, והנחיה בקבלת ההחלטות הקריטיות ביותר לתהליך. 
ל-IT Solutions ניסיון עשיר ביישום מערכות ERP שונות והיכרות עם המיישמים השונים בשוק. עובדינו אפיינו
וליוו ישומי ERP במגוון ארגונים ומסקטורים שונים.
רכשנו ניסיון במגוון המערכות הנפוצות בשוק (SAPB1, Priority
, Oracle applications, SAP R3, Microsoft Dynamics AX, תפנית, מעלה ועוד).
מגוון הפתרונות שיישמנו מחדד את העובדה כי בכל פרויקט, בחרנו את המערכת המתאימה ללקוח ביותר,
ע"פ צרכיו העסקיים.

מה זה מערכת ERP?

מערכת ERP היא המערכת המחליפה את מערכות הליבה הישנות (Legacy Systems) שהיו נהוגות בארגונים
בעבר.
מערכת ERP הינה מערכת מידע אינטגרטיבית הנותנת מענה לצורכי המידע של כל הפונקציות, התהליכים
העסקיים בארגון והקשרים ביניהם.
המונח ERP מתיחס בעיקר לתכנון נכון של משאבים, דיוק במלאי, יעול תהליכי היצור ושליטה ריכוזית בתהליכים
פיננסיים.

erp-modules-image.jpg

 

בכל מודול, תספק בד"כ מערכת מדף, את התהליכים הבסיסיים בכל תחום כאשר ניתן תמיד להוסיף מודולים
לתחומים נוספים (למשל: שירות, נהול פרוייקטים) או,
באם הצרכים מורכבים יותר, לשלב התממשקות למערכת נישה ספציפית. העיקר בגישה זו הינו שכל הנתונים
התפעוליים של החברה שקופים, זמינים ומעודכנים בבסיס הנתונים של המערכת.
 

סוגים של מערכת ERP

קיימות בשוק מערכות ERP רבות שכדי לבחור ביניהן יש למפות במדויק את צרכי הארגון ולהכיר את חוזקותיהן
וחולשותיהן של כל אחת מהמערכות המוצעות
כדי להבטיח את הצלחת ההטמעה. גם לאחר שנבחרה המערכת, לכל מערכת קיימים מיישמים רבים בשוק
ולבחירת המיישם המתאים, יש חשיבות עליונה בהצלחת מערכת ERP.

 

מה חשוב בפרוייקט עם מערכת ERP?

פרוייקט העושה שימוש במערכת ERP, כיוון שבסופו של דבר, כל מערכת יכולה להיות מיושמת טכנולוגית,
אך כדי שתתאים לארגון ותביא את התועלת המצופה, יש לבחור את המיישם בעל האנשים המקצועיים
והמתאימים ביותר לארגון.

מעבר לכך, בשל הנגיעה של המערכת בכל אחד מתחומי העבודה בארגון, המערכת משפיעה על מספר
גדול של עובדים ולכן פרוייקט כזה הינו יותר פרוייקט של ניהול ולא של תכנות.

לכן, כדי להצליח בפרוייקט כזה, יש להקפיד על כמה תנאים:

 • המנכ"ל או סמנכ"ל בכיר, צריך לקבל על עצמו את תפקיד "מנהל-העל" של הפרויקט.
 • יש להטמיע את ההבנה שיישום מערכת ERP הוא פרויקט של כל הארגון ולא רק של מחלקת
  מערכות המידע.
 • יש להיצמד כמה שניתן למערכת המדף שנבחרה ולפתח שינויים בתוכנת ה-ERP רק בתהליכים
  שהם קריטיים וייחודיים לארגון.
 • יש לתאם ציפיות בארגון ולשמור על שקיפות מול כל הגורמים. כל המעורבים צריכים לדעת אילו
  נושאים יטופלו ובאיזה שלב ומתי.
  כמו-כן, עובדי הארגון וההנהלה צריכים להיות נכונים להשקיע מזמנם, מעבר להמשך התפקוד השוטף,
  גם בתהליכי עבודה של ישום מערכת ERP.