IT Solutions
We take you higher

פורקס פלייס

פרויקט יישום מחדש של מערכת מידע SBO בארגון.
תפיסת הפתרון כללה אינטגרציה מלאה עם מערכות המידע האחרות בארגון ובפרט עם מערכת ה CRM ועם מערכת המסחר באינטרנט, תוך שימוש בשכבת EAI לניהול הממשקים בין המערכות.

האפיון והיישום בפועל כללו דרישות ותהליכי עבודה לכלל החברות בקבוצה בארץ ובחו"ל בתחומים של ניהול הלקוחות (ובפרט תהליכי הפקדות ומשיכות כספים), ניהול רכש וספקים, ניהול תקציב, דוחות ניהוליים ועוד.

תפקידנו בפרויקט היה אפיון צרכים והגדרת תהליכי עבודה, כתיבת מסמך RFP, ליווי הלקוח בתהליך בחירת הספק ליישום מחדש של המערכת וניהול תהליך היישום, ההסבה וההטמעה בפועל עד להתייצבות ועצמאות תפעולית.

הפרויקט עמד בלו"ז ובתקציב המתוכננים.

להלן דברי הלקוח:

"גיליתי ב- IT Solutions  שותפות מלאה, הבנה אין סופית ויכולת לפתור בעיות בזמן אמת.

מנהלת הפרויקט מטעם IT Solutions, סיגלית טל-נוה, אשר הובילה את פרוייקט הטמעת הסאפ בחברתנו הינה אחד הגורמים המרכזיים להצלחת הפרוייקט.

סיגלית הובילה את הפרוייקט בצורה שקטה ועקבית לכל אורך המסע , למדה את מהות העסק וצרכיו והפכה לחלק בלתי נפרד מחברתנו.

היכולת של סיגלית להבין תהליכים חוצי חברה והשפעתם על פרוייקט הטמעת הסאפ היוו ערך מוסף אדיר עבורנו .

כחברה דינאמית אשר מתפתחת בצורה מהירה  העלולה לגרום לפרוייקטים להיראות כלא רלוונטים בתוך תקופה קצרה , הצליחה סיגלית לחזות כמה צעדים קדימה ולאפיין תהליכים מהותיים אשר מהווים אבן יסוד בחברתנו בימים אלו.

 

תודה על השותפות לדרך

 

דיל סרב טריידינג דסק "