IT Solutions
We take you higher

סיפור לקוח - מימון ישיר

מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני של קבוצת ביטוח ישיר.
החברה הוקמה לפני כארבע שנים ושמה לה למטרה לפתח מערכת IT שתציג יתרונות יחסיים בשוק ותתמוך בהפיכת החברה למובילת שוק.

חברת IT Solutions ניהלה את הפרויקט הרחב בו הושקעו בשלב הראשון כ- 10 מליון ₪, תוך שהיא מלווה ותורמת לתהליכים העסקיים שהתגבשו בחברה. הפרויקט התנהל באינטנסיביות ובדייקנות תוך הקפדה על כל פרט בתהליך החל מהחשיבה העסקית ועד לבחינת כל סעיף הוצאה ועמידה בתקציב.

תוצאות פעילות חברת IT ניכרות כיום בפעילותה של מימון ישיר לחברה מערכת הנחשבת state of the art הן בתחום ה- CRM והן בתחום המקצועי . המערכת עומדת בציפיות ומספקת למימון ישיר מנוף למובילות עסקית.