IT Solutions
We take you higher

דרבן

פרויקט יישום מערכת ERP - SBO בארגון
פרויקט אשר במהלכו נדרשנו ליישם מערכת מידע חדשה אחידה לחברת דרבן השקעות הממוזגת אשר תאפשר לה לנהל את נכסי הנדל"ן המניב שברשותה, לטפל בכל ההיבטים הפיננסיים וחיוב לקוחות החברה.

הפרויקט כלל בשלב הראשון מיפוי החוסרים הקיימים מבחינת כל צרכי המידע במצב הקיים ובחינת המערכות שהיו בשימוש: חשבשבת, מיכונים ותפנית. כמו-כן מופו דרישות ראשוניות למערכת חדשה.
בשלב הבא, הוכן מסמך ה- RFP שכלל את כל הדרישות העסקיות של החברה, בדגש על מידע ניהולי ודוחות מצב נוכחי ב- On-line, תחזיות תפוסה וכדומה.
ליישום נבחרה מערכת SAPBO בשילוב מודול יעודי לניהול נדל"ן, שחלקים ממנו אופיינו מול הספק לפיתוח, תוך כדי הפרויקט.
במהלך כל הפרוייקט בצענו את נהול הפרויקט בפועל, בקרת לו"ז ותקציב והפרויקט הסתיים בהצלחה.

 

להלן דברי הלקוח:
"חברת דרבן השקעות הינה חברה ציבורית מקבוצת פישמן הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, אירופה, קנדה, רוסיה והודו. בסוף שנת 2007 מוזגה חברת בת לתוך חברת דרבן יחד עם מערכות המחשוב שלה. החברה עבדה עם 2 מערכות מחשוב שונות להנהח"ש ו 2 מערכות שונות לניהול נכסים והיה צורך בפיתרון שיאחד את המערכות למערכת ERP אחת עם ראיה לעתיד בקשר התפתחות החברה.

חברת אי.טי סולושנס ליוותה את חברתנו החל משנת 2008 בתהליך בחירת מערכת ERP החל משלב הגדרת הצרכים והדרישות דרך שלב בחינת החלופות והספקים, מו"מ מול הספק הנבחר וליווי לכל שלב תהליך ההטמעה אשר הסתיים במהלך שנת 2010.

האופן המקצועי והמסור של חברת אי טי סולושונס בכל שלבי התהליך, עזרו לעבור את כל שלבי הפרוייקט בלו"ז שנקבע בהצלחה רבה וללא תקלות הן בתוך הארגון והן מול הספק שנבחר.

בברכה,

יורם יוסף, סמנכ"ל השיווק

אושרי זגורי, סמנכ"ל הכספים"