IT Solutions
We take you higher

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל

תאגיד ת.מ.יר  סיים פיילוט בפרוייקט מערכת דיווח יצרנים/יבואנים.
ההיקף הכספי של הפרוייקט מוערך במאות אלפי שקלים
תאגיד ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן "תמיר") סיים פרויקט מערכת דיווח יצרנים/יבואנים. לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות, ובכדי להימנע מתשלום הקנסות שהוגדרו בחוק על אי עמידה ביעדי המיחזור, נדרשים יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, לדווח לתמיר על סוגי האריזות ומשקלי החומרים המרכיבים את האריזות אותם הם מייצרים או מייבאים לשוק בישראל.

 

עד להקמת המערכת התקבלו בתמיר דיווחים ידניים באמצעות טפסים או קבצי אקסל אשר נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, כאשר חישובי הסיכומים והדיווחים למשרד להגנת  הסביבה נערכו על ידי עובדי תמיר בצורה ידנית.

המערכת החדשה שפותחה על בסיס פלטפורמת פורטל ספקים של חברת  Storenext, הינה מבוססת WEB   ומאפשרת  ליצרנים להעביר את הדיווחים לתמיר בצורה ממוחשבת. הנתונים הנאספים במערכת הדיווח מועברים למערכת ה- ERP של ת.מ.י.ר לצורך חיוב היצרנים בדמי הטיפול, בהתאם לנתוני הדיווח. דיווח ראשון למערכת החדשה צפוי במהלך חודש יולי 2014 על נתוני החציון הראשון של 2014.

תמיר, בליווי IT Solutions, החלה בפרויקט נוסף בתחום מערכות המידע, בו מפותחת מערכת שבאמצעותה יוכלו הרשויות המקומיות והקבלנים המטפלים בשרשרת הפסולת (קבלני איסוף, תחנות מיון פסולת, מפעלי מחזור, מפעלי השבה והטמנה) לדווח על כמויות הפסולת שטופלו, דווח הנדרש על ידם על פי החוק. במקביל יועמק יישום מערכת ה- ERP בחברה כך שתמיר תוכל לבקר בצורה יעילה את מידת עמידת כל הגורמים בשרשרת הטיפול בתנאי החוק ולנהל את העברת הכספים בין היצרנים לרשויות.

לדברי קובי דר, מנכ"ל תמיר: " תמיר פועלת רבות ונמרצות בכדי לקיים את חובות היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזים בישראל ומחויבת להעניק ליצרנים אלו שירות איכותי. הכנסת המערכת הזו מאפשרת ליצרנים וליבואנים לדווח בשיטה פשוטה יותר ומדויקת יותר  ומקלה על תהליך ההתחשבנות של תמיר עם היצרנים.

אני מקווה כי יצרנים רבים ימצאו במערכת כלי נוח ושימושי וכי בקרוב נעבור לדיווח מלא דרך מערכת זו."

"לכל אורך הפרויקט הוכיח הצוות של IT Solutions   בהובלתה של חדווה קרסטנצקי- ישראל,  מקצוענות רבה ותרמו רבות להצלחת הפרויקט ולעמידתו בכל הדרישות ובלוחות הזמנים."

לדברי חדווהקרסטנצקי-ישראל,  מנהלת פרוייקטים בכירה ב IT-Solutions  : " מעצם היותה של תמיר חברה לתועלת הציבור, נדרשנו לשימת דגש יתר במציאת פתרונות שיאפשרו לתאגיד למלא את מטרותיו, במקביל לשמירת הארגון כארגון בעל שלדת ניהול ועובדים רזה ויעילה. התמקדנו בפתרונות ענן ושימוש במיקור חוץ, עם מקסימום אבטחת מידע, בשל רגישות המידע המועבר לתאגיד על ידי היצרנים. כך עובדי הארגון, יכולים להמשיך ולהתמקד בעבודתם המקצועית בשטח."