IT Solutions
We take you higher

חזי בנק

חברת 'חזיבנק' נוסדה ב- 1967, והינה יבואנית ומשווקת כלים סניטריים, ברזים ואביזרי אמבט.
מטרת הפרויקט היתה ניהול הפעילות המתרחבת ובניית תשתית ל תמיכה בצרכים עתידיים, תוך מתן מענה לכלל הפעולות הלוגיסטיות והפיננסיות בחברה, בדגש על ביצוע תהליכי מכירה מסוגים שונים, ניהול רווחיות ותמיכה בפעילויות יבוא וייצור.

הפרויקט כלל בשלב הראשון הכנת מסמך RFP אשר כלל את כל הדרישות העסקיות של החברה בהתייחס לתהליכי העבודה הפנימיים ותהליכי עבודה מול לקוחות וספקים.
ליישום נבחרה מערכת E-TAFNIT, מערכת מדף עם ‫ורטיקל ייעודי לתחום הקרמיקה והשיש.
בשלב אפיון הפערים בוצעה סקירה של המערכת הקיימת מול נציגי הלקוח, ונכתב מסמך Gap Analysis לצורך אפיון הפערים והפיתוחים הנדרשים.
הפרויקט נמצא כיום בשלב הפיתוח, כאשר העלייה לאויר הינה ב- 1.3.2013. חברת IT SOLUTIONS מלווה את הפרויקט מיומו הראשון, תוך בקרת לו"ז וניהול הספק.