IT Solutions
We take you higher

מטריקס הטמיעה מערכות ERP ו-CRM במימון ישיר

מאת : מערכת ThePeople ,DailyMaily
במסגרת הפרויקט הטמיעה מטריקס במימון ישיר את מערכת ה-CRM של פיפלסופט ומערכת ה-ERP תפנית ● מערכת ה-CRM של פיפלסופט משמשת את מוקד השירות והמכירות של החברה לביצוע פעילות המוקד, החל ממכירות ועד לטיפול בתהליכי אישור ההלוואה בחברה והעברתה ללקוח ● מערכת תפנית אמורה לתת מענה לניהול הפיננסי של החברה ● היקפו הכספי של הפרויקט נאמד על ידי גורמים בשוק בכמיליון ורבע שקלים מטריקס השלימה פרויקט משולב ליישום מערכת ה-CRM של פיפלסופט ומערכת ה-ERP "תפנית" בחברת מימון ישיר, המציעה אשראי חוץ בנקאי למימון רכישת רכב חדש או משומש. היקפו הכספי של הפרויקט נאמד על ידי גורמים בשוק בכמיליון ורבע שקלים. מערכת ה-CRM של פיפלסופט משמשת את מוקד השירות והמכירות (Contact Center) של החברה לביצוע פעילות המוקד, החל ממכירות, שיווק, שירות ועד טיפול בתהליכי אישור ההלוואה בחברה והעברתה ללקוח.

מערכת תפנית אמורה לתת מענה לניהול הפיננסי של חברת מימון ישיר, הכולל ניהול מלא של תיק ההלוואה, לוח הסילוקין, מעקב הגביה, ניהול מסלולי ההלוואה, ניהול מחירוני רכב, ניהול Credit Scoring ללקוח, הנהלת החשבונות ועוד.

לדברי ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, "כחברה חדשה המקימה את מערכות המידע שלה מבראשית, רואה חברת מימון ישיר את הטכנולוגיה כלב הארגון ולכן נבחרו מערכות הניצבות בחזית הטכנולוגיה על מנת לתמוך במוקד השירות והמכירות ובתהליך ההלוואות, המהווים את לב ליבו של פעילות הארגון".

עידית לסר, מנכ"לית משותפת בחברת IT Solutions, אשר משמשת כסמנכ"ל מערכות מידע במימון ישיר, אמרה כי "שילוב מערכות ה-CRM וה-ERP באינטגרציה מלאה מאפשר לספק למנהלים, אנשי כספים, חיתום וגביה ונציגי השירות של חברת מימון ישיר מידע מקיף וכולל על כל לקוח ולקוח וכן על לקוחות פוטנציאלים ולאפשר טיפול יעיל בכל שלבי הקשר עם הלקוח, החל מיצירת המגע הראשוני ועד מתן ההלוואה וההחזרים".

לדברי איציק טאיב, מנהל תחום CRM בחטיבת ה-CRM והטלקום במטריקס, במסגרת הפרויקט הוטמעה מערכת PeopleSoft 9 CRM - הגרסה העדכנית ביותר של פיפלסופט. "מערכת ה-CRM מנהלת את לקוחות החברה, תהליכי Workflow, כל תהליך המכירה ללקוח הכולל: ניהול הצעת המחיר, איסוף מגוון טפסים מהלקוח, מערך נרחב של הדפסות מסמכי ההצעה, ניהול עבודת החיתום ועד שלב סגירת העסקה, בו מוקמת העסקה במערכת תפנית באמצעות ממשק בין המערכות. כמו כן הוטמע מודול שירות הלקוחות של מערכת PeopleSoft 9 CRM".

לכתבה המקורית >>