IT Solutions
We take you higher

חברת ביג מרכזי קניות יישמה מערכת ERP ארגונית SAP Business One לניהול נכסי הנדל"ן שבאחזקתה

מאת : אנשים ומחשבים
חברת ביג מרכזי קניות  יישמה מערכת ERP ארגונית SAP Business One לניהול נכסי הנדל"ן שבאחזקתה , חברת IT Solutions המתמחה במתן שירותי ייעוץ ,ליווי וניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע,  נבחרה ללוות את התהליך. 21 בדצמבר 2010, 14:35

ביג מרכזי קניות, חברת נדל"ן מניב שבאחזקתה 15 מרכזי קניות ברחבי הארץ, יישמה מערכת SAP Business One לניהול נכסי הנדל"ן של הקבוצה. הפתרון יושם באמצעות חברת Menahel4U. חברת IT Solutions, המתמחה במתן שירותי ייעוץ ליווי וניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע, ליוותה את היישום בתהליך הכנת מסמך היישום ובחירת הספק.

מערכת SAP Business One, שיושמה בביג מרכזי קניות, נועדה לענות על הצורך של החברה במערך מחשובי כולל לניהול הנכסים וחוזי השכירויות של החברה ברחבי הארץ וכתשתית לפעילות מעבר לים. הקבוצה מתמודדת עם מאות חוזי שכירויות במקביל עבור כ-500 שוכרים, וזקוקה הייתה למערכת מחשוב גמישה ואיתנה, שתתמוך בשינויים התכופים המאפיינים את חוזי השכירות מול החנויות השונות, ותמנע אובדן מידע אפשרי במהלך עדכון הנתונים.

מערכת SAP Business One מקנה לקבוצת ביג גמישות מקסימאלית עם יכולת להפקת דוחות הנהלה מעודכנים בכלל פרטי חוזי השכירויות לרבות הכנסות, הפרשי פדיון, חשמל, ביטוח ועוד. בנוסף, ענתה המערכת על הצורך של החברה בתמיכה רב לאומית בפתרון, שיענה גם על צרכיה בשווקים בחו"ל, זאת בעקבות התרחבותה של הקבוצה גם לפעילות בארה"ב, אירופה, והמזרח.

יישום הפתרון באמצעות Menahel4U כלל אפיון של המערכת והתאמתה לאופי העבודה בביג, כשגולת הכותרת של היישום הנה במודול "ניהול נכסים" ייחודי משלים למערכת, שפותח על ידי Menahel4U. מודול ניהול הנכסים נועד לאחד את כלל פעילות החשבונות והנכסים של הקבוצה לכדי מערכת בעלת ממשק משותף. המודול כולל "עץ נכסים" המכיל את כלל חוזי השכירויות של החברה ופרטיהם, עד לרמת תאריכי החתימה, מועדי התשלום שנקבעו, סכומים ועוד, ומאפשר הזנתם ישירות במערכת החשבונות של הקבוצה. הדבר חוסך הקלדה כפולה של הנתונים ומאפשר מתן תמונת מצב מלאה בכל רגע נתון על מצב החוזים והנכסים של הקבוצה.

היישום כולל גם "ממשק רב חברתי", המאפשר ניהול במקביל של כלל פעילות החברות בקבוצת ביג. המשמעות היא, שכל פעולה שמעדכנת ההנהלה בקרב כל אחת מחברות הקבוצה - לרבות פרטי ספקים, חוזים, חשבונות - מתעדכנת בו זמנית במערכת המשותפת, ואינה מצריכה סנכרון מחדש של הנתונים. בנוסף פיתחה Menahel4U גם מודול עדכון פריטי משתמש, המאפשר עדכון פרטים אוטומטי של כל משתמש חדש בחברה.

ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ביג מרכזי קניות: "מערכת SAP Business One מאפשרת לנו עבודה יעילה ומהירה יותר, עם יכולת של אנשינו לקבל את הנתונים והמידע העסקי, בצורה קלה ופשוטה. הודות ליישום, נעשית כלל פעילות ההתאמות והשינויים הדינאמיים המאפיינים את פעילותינו כחברה בת 15 סניפים ברחבי הארץ, בצורה פשוטה , שמייעלת את פעילותינו ואת תפוקתנו העסקית".

אילן אלנבוגן, סמנכ"ל הפתרונות ב-Menahel4: "הטמעת מערכת SAP Business One ומודול ניהול הנכסים של Menahel4U תרמו לייעול השליטה והבקרה של ביג מרכזי קניות במערך הגלובלי של הנכסים, השוכרים והחוזים. כמו כן המערכת מספקת תשתית יציבה לצמיחה העסקית של מרכזי ביג".

רמי מנחם, מנהל ערוצי הפצה סאפ ישראל: "יישום מערכת SAP Business One בביג מרכזי קניות, מהווה דוגמא ליכולת הגמישות הגבוהה של המערכת, המאפשרת התאמת מודולים שונים לאופי פעילותם של הארגונים בהם מיושם הפתרון. מודול ניהול הנכסים,, מקנה לקבוצת ביג אפשרות לנהל בגמישות מירבית את כלל חוזי השכירויות מול לקוחותיהם, תוך שמירה מלאה על המידע ויכולת התעדכנות שוטפת בשינויים, המונעת כל אובדן נתונים חיוניים המהווים תשתית לפעילות הקבוצה".