IT Solutions החלה בפרויקט בחברת סלקום

סלקום - חברת טלקום מהמובילות בארץ. הפרויקט כולל ליווי של הארגון בפרויקט הטמעת CRM. פרויקט ייחודי אשר נותן בין היתר מענה להתמודדות הארגון עם איחוד החברות שבוצע. בנוסף, הוא כולל התייחסות לתהליכי שירות, תהליכי מכירה ועוד