IT Solutions החלה בפרויקט בחברת תנובה

תנובה- חברה מובילה בארץ – הפרויקט הינו פרויקט של החלפת מערכת הזמנות למוקדי המכירות בחברה.
הפתרון נותן מענה להזמנות מהלקוחות העסקיים, דרך האתר ומנהלי מכירות השטח.