IT Solutions
We take you higher

IT Solutions במרכז המבקרים של Better Place

חברת IT SOLUTIONS בחרה לקיים את ישיבת מנהלי הפרויקטים בחברה במרכז המבקרים של בטר פלייס (Better Place), אחד מלקוחותיה הגדולים, ולשלב בתוך כך את חווית הנסיעה ברכב החשמלי החדש מבית הלקוח. מי ומי בניצפים.

 

 

שורה ראשונה (מימין): מירי יהוד, מנהלת פרויקטים בכירה, יובל שמיר, מנהל פרויקטים בכיר, דורית ארז, יועצת עסקית בתחום המוקדים, טל ברנע, מנהלת המשרד, יהודית חלמיש, מנהלת פרויקטים בכירה, ורד רובינשטיין, מנהלת פרויקטים בכירה, סיגלית טל נווה, מנהלת פרויקטים בכירה, תמי זיתן, מנכ"לית משותפת, ענת ברסלר, מנהלת פרויקטים בכירה. שורה שנייה (מימין): גלית רוזנברג, מנהלת המכירות, עליזה גברא, מנהלת תחום שירות ומוקדים, אורי מורן, מנהל פרויקטים בכיר, עידית לסר, מנכ"לית משותפת.

 

מערכות מידע